torsdag, december 17, 2009

Inte i LA, än


Näe, jag är fortfarande kvar i Sverige. Jag sitter mest på kontoret och skriver dagmanus med Hotta Loff. Dagm anus.

Inga kommentarer: